مجریان

 

 

همکار بین المللی

حامیان علمی و معنوی

  • 1
  • 2

اخبار

اعطای جوایز در اختتامیه سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

اعطای جوایز در اختتامیه سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت روز چهارشنبه 28 تیرماه 1396 با اعطای جوایز در سه بخش «گزارشات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت»، «فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت» و «شخصیت‌های فعال و...

اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4

نظر به اینکه کتاب سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در حال تدوین می باشد، از شرکت هایی که نسبت به ارائه گزارشات عملکرد مسئولیت اجتماعی خود اقدام نموده اند...

اطلاعیه شماره 3

اطلاعیه شماره 3

به اطلاع میرساند:ثبت نام درسومین همایش مسئولیت صنعت نفت برای شرکت ها وسازمان های نفتی ارائه دهنده گزارش پایداری (گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت/سازمان) ضروری بوده ونماینده یا نمایندگان آنها...

مجموعه سخنرانی ها

روز اول
سه شنبه 27 تیرماه 13
 افتتاحیه
16:00 - 17:30

 - سرود ملی، قرائت قرآن و کلیپ افتتاحیه

- خوش آمدگویی و سخنرانی رئیس همایش: آقای دکتر غلامرضا منوچهری معاون مدیر عامل در توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران 

- گزارش دبیر همایش: آقای دکتر امیر طالبیان، مشاور اجتماعی وزیر نفت

- سخنران کلیدی: آقای دکتر محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
تحلیل راهبردی چند لایه مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت

- سخنرانی آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیرنفت

- معرفی شرکتهای برتر ارائه دهنده گزارش پایداری و حامیان همایش

 پذیرایی - 17:30 - 18:00
 برشهایی از رویکردهای مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
18:00 - 18:50

- سخنرانی اول: آقای مهندس محسن امیریان، مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتی
مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتی، الگویی در عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت - 20 دقیقه

- سخنرانی دوم: مجری طرح مطالعاتی- کاربردی غرب کارون
برنامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در غرب کارون - 20 دقیقه

* پرسش و پاسخ

 

 روز دوم
چهارشنبه 28 تیرماه 139
 پانل اول: مسئولیت اجتماعی شرکتهای توسعهای نفت: تجربیات ملی و بین المللی
8:30 - 10:00

 رئیس پانل: آقای دکتر غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل در توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

موضوعات:

- آقای مهندس عادل نژاد سلیم، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
مسئولیت های اجتماعی زمینه ساز توسعه پایدار در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - 12 دقیقه

- آقای مهندس محمد ایروانی، مدیرعامل شرکت انرژی دانا
سی.اس.آر 2.0 : جدید و بهتر (CSR 2.0: New and improved)

- خانم Malaly Osmani ، شرکت Wintershall ، آلمان
مسئولیت اجتماعی در شرکت Wintershall 12 دقیقه

آقای مهندس بهزاد محمدی، مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
- جهتگیری های مسئولیت اجتماعی درشرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت - 12 دقیقه

* پرسش و پاسخ

 پذیرایی - 10:00 - 10:30

پانل دوم: مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و نقش متقابل دستگاههای حاکمیتی و جوامع محلی در مناطق نفتی
10:30 - 12:00

 رئیس پانل: آقای مهندس حمیدرضا عراقی، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

موضوعات:

- آقای دکتر روحالله قابضی، پژوهشگاه صنعت نفت
چالشها و مسائل دارای اهمیتدر مناطق نفتی ایران در حوزه های اجتماعی و محیط زیستی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ودستگاه های حاکمیتی- 12 دقیقه

- آقای دکتر حبیب الله سمیع، رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
رویکردهای مسئولیت اجتماعی در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 12 دقیقه

- آقای مهندس مهدی یوسفی، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ومسئولیت های اجتماعی درمنطقه پارس- 12 دقیقه

آقای دکتر تقی فرور، مدیر مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست- سنستا
- همسویی ذینفعان برای دستیابی به توسعه پایدار در صنعت نفت - 12 دقیقه

* پرسش و پاسخ

 پانل تبادل تجربه گزارشدهی مسئولیت اجتماعی شرکت
10:30 - 12:00

 با مدیریت:

- آقای دکتر محمدرضا مهدیزاده، مشاور اجتماعی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران
- خانم طاهره خارستانی، مشاور CSR

 ناهار و نماز- 12:00 - 13:30

 پانل سوم: ضرورتها، زمینهها و راهکارهای عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت ایران
13:30 - 15:00

- رئیس پانل: خانم مهندس مرضیه شاهدایی، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

- خانم مهندس مرضیه شاهدائی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
اقدامات موثر شرکتهای خصوصی صنعت پتروشیمی در حوزه CSR از طریق شوراهای راهبردی مناطق عسلویه و ماهشهر - 12 دقیقه

- آقای دکتر اکبر نعمت الهی، مدیرطرح موزههای صنعت نفت ایران
زمینه های تاریخی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به روایت اسناد - 12 دقیقه

- آقای دکتر اردشیرگراوند، مدیرعامل انجمن توسعه متوازن کشور
کارآفرینی وتقویت معیشت درجهت کاهش آسیبهای اجتماعی درمناطق نفتی - 12 دقیقه

خانم طاهره خارستانی، مشاورCSR

ذینفع گرایی و منافع حاصل از آن در ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکت- 12 دقیقه

آقای مهندس حسین علیمراد، مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایفای مسئولیتهای اجتماعی پیش نیاز سرمایهگذاریهای خارجی و تسهیلات مالی بین المللی پروژهها - 12 دقیقه

* پرسش و پاسخ

پذیرایی - 15:00 - 15:30

پانل چهارم: تبیین زمینههای اخلاقی و حقوقی مسئولیت اجتماعی شرکت و اسناد بالادستی مرتبط در صنعت نفت
15:30 - 17:00

-  رئیس پانل:آقای مهندس عباس کاظمی، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران

- آقای مهندس عباس کاظمی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
راهبردهای مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی پالایش و پخش در پرتو اسناد بالادستی - 12 دقیقه

- آقای مهندس عباس شعری مقدم، مشاور مدیر عامل شرکت رامپکو
مدل مدیریتی مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی و چالشها و فرصتهای پیش روی آن با تاکید بر جنبههای حقوقی - 12 دقیقه

- آقای دکتر محمد کرمانی، معاونب رنامهریزی و تجهیز منابع انسانی شرکت صنایع پتروشیمی
حرفهای گرایی اخلاقی و مسئولیت اجتماعی شرکت - 12 دقیقه

- خانم دکتر نسرین جزنی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سند چشمانداز 1404 ایران و مسئولیت اجتماعی شرکت/ سازمان - 12 دقیقه

- آقای دکتر علی محمدگودرزی، مشاور CSR مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مسئولیتاجتماعیشرکتدر منابعقانونیوحقوقشهروندی - 12 دقیقه

* پرسش و پاسخ

اختتامیه: با حضور رئیس همایش و مدیران عامل چهار شرکت اصلی وزارت نفت، شخصیت های کشوری
17:00 - 18:30

سخنرانی:

- آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیرکشور

- آقای دکتر عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

- آقای مهندس رکنالدین جوادی، رئیس شورای سیاستگذاری همایش

- قرائت بیانیه هیئت داوری همایش: خانم طاهره خارستانی نماینده هیئت داوری

- بیانیه همایش: آقای دکتر امیر طالبیان، مشاور اجتماعی وزیر و دبیر همایش

* اعطای جوایز

حامیان مالی

ویژه

 

طلا

برنز

 

حامیان رسانه ای

پوستر همایش

دبیرخانه علمی همایش: حوزه مشاور اجتماعی وزیر نفت

نشانی : خیابان حافظ، نرسیده به خیابان طالقانی، خیابان رودسر ( غربی)، پلاک 15، طبقه دوم

تلفن: 88942196

فکس: 88801523

ایمیل: science@petrocsrnet.com

 

دبیرخانه اجرایی همایش: شرکت همایش سازان امروز

نشانی: تهران – خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، نبش خیابان انصاری، برج ملت، طبقه 7، واحد 4

تلفن: 22048859-22037383

فکس: 22044769

ایمیل: secretariat@petrocsrnet.com

لطفاْ نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
لطفاْ ایمیل خود را وارد نمایید
لطفاْ عنوان را وارد نمایید
لطفاْ متن پیام را وارد نمایید